0497 75 46 36 info@mensanabrecht.be

 

Individuele therapie of begeleiding

Individuele begeleiding heeft als doel psychische klachten te verminderen en/of meer hanteerbaar te maken op niveau van het individu. 

Ieder therapietraject is uniek en verloopt steeds op maat van de cliënt. 

Psychotherapie kan opgestart worden bij onder andere:

Stemmingsstoornissen zoals depressie en bipolariteit

Cognitieve stoornissen

Angststoornissen zoals paniekstoornis, fobieën en dwang

Overbelasting, stress en/of burn-out

Psychosomatische klachten

Ontwikkelingsstoornissen zoals ASS en ADHD

Verslavingsproblematiek

Persoonlijkheidsstoornissen zoals borderline PHS

Posttraumatische stress

Identiteits- en levensvragen

Laag zelfbeeld, grenzen stellen

Verdriet, angst, rouw, overspoelende emoties, …

Binnen individuele psychotherapie worden zowel biologische, psychologische en sociale factoren opgenomen om een integratief beeld te bekomen en vervolgens met concrete doelstellingen aan de slag te kunnen gaan. De samenwerking tussen cliënt en zorgverlener heeft een doorslaggevende rol in het therapieproces.

Wij streven naar een integratieve therapievorm. Integratieve psychotherapie werkt vanuit de combinatie van verschillende vormen van psychotherapie. Omdat elke mens een unieke benadering nodig heeft, proberen we de therapie aan te passen aan de behoeften en eigenheid van iedere cliënt. Er kunnen dus verschillende interventies plaatsvinden, vanuit allerlei stromingen (bv. cognitieve therapie, cognitieve gedragstherapie, schematherapie, systeemtherapie, dialectische gedragstherapie, en zo verder).