0497 75 46 36 info@mensanabrecht.be

Logopediste

 Evi Serneels

Welkom

Als logopediste begeleid ik kinderen, jongeren en volwassenen met communicatiemoeilijkheden en/of leerproblemen (preventie, diagnose, behandeling en follow-up).

Ik deed eerder ervaring op als logopediste binnen het buitengewoon onderwijs type 3 (gedragsmoeilijkheden en/of emotionele problemen), type 9 (autismespectrumstoornissen) en in een Multifunctioneel Centrum voor kinderen type 4 (meervoudige motorische beperkingen).

Momenteel werk ik als zelfstandig logopediste en maak ik met veel enthousiasme deel uit van het multidisciplinair team binnen de groepspraktijk Mensana. Deze samenwerking kan een meerwaarde vormen in uw kwalitatieve behandeling. Als cliënt sta je steeds centraal en hou ik rekening met uw wensen en noden. Ik zet mij met veel empathie en passie in om te voorzien in een optimale individuele begeleiding op maat.

Specialisatie: taal, spraak- en leerproblemen

Aanbod

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij mij terecht voor:
Taalproblemen: taalontwikkelingsachterstanden, dysfasie (eveneens binnen meertaligheid)
Spraakmoeilijkheden: fonetische en fonologische spraakklankmoeilijkheden, spraakontwikkelingsdyspraxie
Leerproblemen: lees- en spellingsmoeilijkheden, rekenproblemen

Opleidingen en specialisaties

Professionele bachelor in de logopedie (Thomas More Hogeschool, 2023)
Deelname aan studie: “De relatie tussen executieve functies en schoolse vaardigheden bij meertalige kinderen” (Thomas More Hogeschool, 2021-2022)
Vorming: “Ondersteunde communicatie” (Thomas More Hogeschool, 2021)
Vorming: “Bilingualism” (Thomas More Hogeschool, 2020)
– Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL).

 

Verloop van het traject

1. Aanmelding
U kan zich telefonisch of via mail aanmelden.
Na doorverwijzing of op eigen initiatief wordt de optie tot logopedische behandeling bekeken.
Om een verder logopedisch onderzoek te laten uitvoeren, dient u in het bezit te zijn van een voorschrift van een geneesheer (huisarts, NKO-arts, kinderarts, neuroloog, …).

2. Logopedisch aanvangsbilan
In een eerste intakegesprek brengen we samen de hulpvraag in kaart en gaan we heel nauwkeurig na op welke gebieden het moeilijk gaat. Aan de hand hiervan wordt een logopedisch onderzoeksverslag opgemaakt en wordt een behandelplan voorgesteld. We overlopen samen de resultaten en bespreken hoe de aanvraag voor een RIZIV-terugbetaling verder verloopt.

3. Behandeling
Ik voorzie in een kwalitatieve behandeling waarbij u als cliënt centraal staat.
De behandelingen vinden meestal plaats in de praktijk, maar behandeling op school of aan huis is mogelijk indien nodig.

Contacteer mij

Aanmeldingen kunnen uitsluitend via mail of telefonisch plaatsvinden

– per MAIL: evi@mensanabrecht.be

– per GSM: 0472/27.95.59

– geen online boeking mogelijk voor deze dienst 

 

 

 

Tarieven 

Ik volg de tarieven die werden voorgesteld door de VVL en Logo-Mut vanaf 1/5/2023.
Op basis van het logopedisch bilan beslist de adviserend geneesheer van uw mutualiteit of u in aanmerking komt voor een RIZIV-terugbetaling of de aanvullende verzekering. Cliënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming kunnen nog steeds gebruik maken van de laatste geconventioneerde tarieven. Vraag gerust extra info, ik help u graag verder.

Overzicht honoraria

  • Aanvangsbilan (30 min) € 43,00
  • Evolutiebilan  € 70,00
  • Behandelsessie van 30 min € 35,00
  • Behandelsessie van 60 min € 70,00
  • Collectieve behandelsessie (30 min) € 18,00
  • Behandelsessie op school (30 min) € 34,00
  • Overleg (op school, CLB, …) € 30,00
  • Voor sessies buiten de praktijk worden verplaatsingskosten aangerekend.
  • Cliënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, kunnen nog steeds gebruik maken van de laatst geconfectioneerde tarieven. Vraag hiervoor gerust informatie aan onze logopediste.