0497 75 46 36 info@mensanabrecht.be

Logopediste

 Evi Serneel

Welkom

Ik voorzie begeleiding (preventie, diagnose, behandeling en follow-up) bij kinderen, jongeren en volwassenen met communicatiemoeilijkheden en/of leerproblemen. 

Met veel enthousiasme maak ik deel uit van het multidisciplinair team binnen de groepspraktijk Mensana, wat een meerwaarde vormt in uw kwalitatieve behandeling.

Als cliënt sta je steeds centraal en hou ik rekening met uw wensen en noden. Ik zet mij met veel empathie en passie in om te voorzien in een optimale individuele begeleiding op maat.

Specialisatie: taal- en leerproblemen

Aanbod

Als logopediste deed ik een eerste ervaring op in een zelfstandige logopediepraktijk, een buitengewoon onderwijs (type 3 en type 9) en in een Multifunctioneel Centrum voor kinderen met een meervoudige motorische beperking en/of ernstige mentale beperkingen. Daar kwam ik in aanraking met verschillende doelgroepen met verschillende logopedische problematieken. 

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij mij terecht voor:
Taalproblemen: woordenschatuitbreiding, zinsbouw, pragmatiek, fonologische taalproblemen,
taalontwikkelingsstoornis TOS,…
Neurogene taalstoornissen: afasie
Leerproblemen: moeilijkheden bij lezen, spellen, rekenen, dyslexie, dyscalculie

Opleiding en bijscholing

 • Professionele bachelor in de logopedie (Thomas More Hogeschool, 2023)
 • Bachelorproef: “De relatie tussen executieve functies en schoolse vaardigheden bij meertalige
  kinderen” (Thomas More Hogeschool, 2021-2022)
 • Cursus: “Ondersteunde communicatie” (Thomas More Hogeschool, 2021)
 • Cursus: “Bilingualism” (Thomas More Hogeschool, 2020)
 • Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL).

 

Contacteer mij

Aanmeldingen verlopen uitsluitend via mail of telefonisch

– MAIL: evi@mensanabrecht.be

– GSM: 0472/27.95.59

– geen online boeking mogelijk voor deze dienst

 

 

Verloop van het traject 

1. Aanmelding

U kan zich enkel telefonisch of via mail aanmelden.
Na doorverwijzing of op eigen initiatief wordt de optie tot logopedische behandeling bekeken.
Om een verder logopedisch onderzoek te laten uitvoeren, dient u in het bezit te zijn van een voorschrift van een geneesheer-specialist (NKO-arts, kinderarts, neuroloog, …).

2. Logopedisch aanvangsbilan
In een eerste intakegesprek brengen we samen de hulpvraag in kaart en gaan we heel nauwkeurig na op welke gebieden het moeilijk gaat. Aan de hand hiervan wordt een logopedisch onderzoeksverslag opgemaakt en wordt een behandelplan voorgesteld. We overlopen samen de resultaten en hoe de aanvraag voor een RIZIV-terugbetaling verder verloopt.

3. Behandeling
We voorzien in een kwalitatieve behandeling waarbij u als cliënt centraal staat.
De behandelingen vinden meestal plaats in de praktijk, maar behandeling op school of aan huis is mogelijk indien nodig.

 

 

 

Tarieven

Als niet-geconventioneerde logopediste volg ik de tarieven die werden voorgesteld door de VVL en
Logo-Mut vanaf 1/5/2023.

Op basis van het logopedisch bilan beslist de adviserend geneesheer van uw mutualiteit of u in
aanmerking komt voor een RIZIV-terugbetaling of de aanvullende verzekering.

Cliënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming kunnen nog steeds gebruik maken van de laatst geconventioneerde tarieven.

Vraag gerust extra info, ik help u graag verde

Overzicht honoraria

 • Aanvangsbilan (30 min) € 42,75
 • Evolutiebilan (60 min) € 69,50
 • Behandelsessie van 30 min € 35,00
 • Behandelsessie van 60 min € 70,25
 • Behandelsessie thuis (30 min) € 35,00
 • Behandelsessie thuis (60 min) € 70,25
 • Behandelsessie op school (30 min) € 35,00
 • Overleg (op school, CLB, …) € 35,00